Hankkeet

Tälllä palstalla esittelemme Selkämeren kansallispuiston kehittämiseksi suunniteltavia, tekeillä olevia ja valmiita hankkeita. Niitä ovat tehneet mm. kunnat ja kaupungit, Metsähallituksen luontopalvelut, paikalliset yhdistykset jne. Omana ryhmänään ovat Selkämeren Ystävien omat hankkeet. Hankkeilla on suuri merkitys ulkopuolisen rahoituksen, kuten EU:n rahoitusavun saamisessa alueelle. Hankkeiden keskitetty esittely auttaa jatkossa Selkämeren kansallispuiston ystäviä näkemään, miten monipuolisesti ja tuloksekkaasti kansallispuiston kehittäminen kanavoi aluekehitystä. Toivomme, että sasimme eri tahoilta heidän hankesivujensa linkit näiden tietojen löytämisen helpottamiseksi.

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n hankkeet

 

 • LEADER logo

Merikarhun Kierros LEADER-hanke

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston LEADER-ohjelman hanke. Toteutusaika maaliskuu 2020-joulukuu 2022. Hankkeen budjetti on 36 285 euroa, josta LEADER-hanketuki kattaa 26125 euroa. Talkootyön arvo on 7575 euroa. EU:n, valtion ja kunnan tuki kattaa 72 % hankkeen kuluista.

Hankkeen toteuttaa Selkämeren kansallispuiston ystävät ry yhteistyössä Satakunnan Museon, Rauman Merimuseon, Emil Cedercreutzin Museon, Huittisten Museon, Sastamalan Museon, Visit Pori Oy:n, Nakkilan kunnan ja Kokemäen kaupungin ympäristötoimistojen sekä Ulvilan kaupungin kanssa. Kumppaneina toimivat museot ovat omien kuntiensa ja kaupunkiensa edustajina paikallisten asiantuntijoiden hankeryhmissä. Rauman Merimuseo edustaa hankkeessa merenkulun ja merellisen kulttuurin asiantuntemusta. Visit Pori Oy edustaa matkailun asiantuntemusta. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä edellä mainittujen yhteisöjen kanssa. Hankkeen projektipäällikkö ja viestintävastaava on Selkämeren ystävien hallituksen puheenjohtaja Lasse Lovén.

Kokemäenjoen laakson merellistä kulttuuriperintöä kootaan ja jalostetaan luonto- ja kulttuurimatkailun sisällöksi ja työvälineiksi. Hankkeen tulokset palvelevat jokivarren maaseutualueiden luonto- ja kulttuurimatkailun ohjelmapalvelua ja omatoimista maaseutumatkailua. Hanke palvelee välillisesti myös luonto- ja kulttuurikohteiden suojelua, oppilaitosten ympäristökasvatuksen ohjelmia sekä vahvistaa alueen asukkaiden paikallistuntemusta ja alueellista identiteettiä. Pääkohteina ovat Kokemäenjoen kalastukseen ja kauppamerenkulkuun liittyvät paikat ja tarinat osana alueen suurta ja pitkän ajan jatkunutta ympäristömuutosta. Käsiteltävä aikajänne on yli 4000 vuotta alkaen Tuorsniemen hyljeverkon uppoamisesta ja päätyen Viasvedenlahden viimeisten kalastajien teemahaastatteluihin. Esitettävien tarinakohteiden valinta tapahtuu paikallisten verkostojen avulla ja aidon Merikarhun Kierroksen tehneen maailman meriä seilanneen merikapteenin kuvitteellisin silmin.

 • Merikarhun Kierros -hankesuunnitelma löytyy täältä.
 • Hankkeen rahoituspäätös löytyy täältä.
 • Hankkeen jatkoaikapäätös löytyy täältä.
 • Hankkeen loppuraportti löytyy täältä.
 • MERIKARHUN KIERROS - tarinoita kokemäenjoen varrelta. Hankkeen taustajulkaisu pdf-kirjana löytyy täältä.
 • Merikarhun Kierroksen ideakertomus - Merikapteeni Paul Aarnio in Memoriam täällä.
 • Merikarhun Kalapaikat - Kokemäenjoen entiset ja nykyiset kalapaikat ja kosket GoogleMaps -kartalla löytyy täältä.
 • Merikarhun kalapaikat - kohdeopas löytyy täältä.
 • Kokemäenjoen vesiliikenne eri aikoina - selvitys pdf-julkaisuna löytyy täältä.
 • Merikarhun Kierros - Luonto- ja kulttuurikohteiden tarinapaikat GoogleMaps -kartalla löytyy täältä.
 • Sastamalan kohdeopas löytyy täältä.
  • Viesti Sastamalan matkailuyrittäjille täällä.
 • Huittisten kohdeopas löytyy täältä.
  • Huittisten tukiaineistot: Huittisten kirkon ulkosivun esittely täällä, Tori, karjamarkkinat ja Kirkkopuisto esittely täällä,
  • Huittisten Koskipuiston esttely täällä.
 • Kokemäen kohdeopas löytyy täältä,
  • Kokemäen tukiaineistot: Kraviojan tarina pdf täällä. Kertomus E.N. Setälän vaiheista täällä.
  • Viesti Kokemäen matkailuyrittäjille täällä.
 • Harjavallan kohdeopas löytyy täältä.
 • Nakkilan kohdeopas löytyy täältä.
  • Nakkilan tukiaineistot: Villilän kartanon historia pdf täällä.
 • Ulvilan kohdeopas löytyy  täältä.
 • Porin kohdeopas löytyy täältä.
  • Porin tukiaineistot: Reposaaren kirkko pdf täällä, Merikappelin tarina pdf täällä, Reposaaren Höyrysahan historia pdf täällä. Reposaaren painolastikasvit pdf täällä ja Reposaaren rannat ja satamat pdf täällä.
 • Merikarhun Kierros -hankkeen talkootyön ohjelma löytyy täältä.

 

Kustavin luonto- ja kulttuuripolku LEADER-hanke

 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston LEADER-ohjelman hanke. Toteutusaika maaliskuu 2020-joulukuu 2021.  Selkämeren Ystävien hankekumppanina toimivat Kustavin Kirjallisuusyhdistys ry. ja Kustavin Matkailuyhdistys ry. sekä Kustavin kunta.
 
Hankkeessa valmistetaan noin 4 km pituinen luonto- ja kulttuuripolun sisällöntuotanto  opasteiden suunnitelmana, tekstinä, kuvina ja nettikarttana. Kohteiden tarinat ja valokuvat esitetään julkisella Google Maps-kartalla netissä ja sähköisenä pdf-julkaisuna. Polun fyysinen toteutus maastoon on rinnakkaishankkeena Kustavin kunnan vastuulla. Polku tulee palvelemaan kunnan asukkaita, mökkiläisiä, matkailijoita ja Kustavin Kivimaan koulua.
 
Hankkeen budjetti on 11 649 euroa, josta LEADER-hanketuki kattaa 10 373 euroa. Talkootyön arvo on 1276 euroa. EU:n, valtion ja kunnan tuki kattaa 89 % hankkeen kuluista. 
 • Hankesuunnitelma löytyy täältä.
 • Tukipäätös löytyy täältä.
 • Kivimaan koulun lähiluontopolun opasvihko löytyy täältä.
 • Kivimaan koulun lähiluontopolun Google Map -kartta löytyy täältä.
 • Kustavin luonto- ja kulttuuripolun opasvihko löytyy täältä.
 • Kustavin luonto- ja kulttuuripolun Google Map -kartta löytyy täältä
 • Luonto- ja kulttuuripolun isot opasteet A1-A0 löytyvät täältä.
 • Luonto- ja kulttuuripolun kohdeopasteet A4 löytyvät täältä.
 • Hankkeen tulosten posterinäyttely A1 pdf-muodossa löytyy täältä.
 • Luonto- ja kulttuuripolun esittelyvideo löytyy täältä.
 • Hankkeen loppuraportti 30.8.2019 löytyy täältä.

Sata Saarenrantaa Merikarvialla LEADER-hanke

Toteutusaika kesäkuu 2017-toukokuu 2018.  Selkämeren Ystävien hankekumppaninan toimii Merikarviaseura ry. 

Hankkeessa valmistetaan noin sadan Merikarvian merellisen saaren ja rantapaikan esittely merimelojien ja veneilijöiden retkikohteena. Kohteiden tarina ja valokuvat esitetään GoogleMaps-kartalla netissä ja sähköisenä pdf-julkaisuna (Merivaeltajan retkiopas).

Hankkeen budjetti on 12 000 euroa, josta LEADER-hanketuki kattaa 8399,76 euroa. Talkootyön arvo on 3600,24 euroa. EU:n valtion ja kunnan tuki kattaa 70 % hankkeen kuluista.

 • Sata Saarenrantaa Merikarvialla GoogleMaps sovellusta käyttävä Merivaeltajan retkikartta on julkaistu 31.12.2017. Linkki karttaan löytyy täältä. Kartasta valmistettu pdf-muotoinen yleiskarttatuloste, jonka voi printata paperille A3 koossa löytyy täältä.
 • Sata Saarenrantaa Merikarvialla hankkeen tuottama veneenlaskupaikkojen, tukikohtien ja tarinapaikkojen kuvitettu julkaisu "Merivaeltajan retkiopas" voidaan lukea ja ladata  28.5.2018 jälkeen täältä (pdf tiedosto 90 s., 21,4 Mt).
 • Tukipäätös löytyy täältä.
 • Hankkeen väliraportti 31.12.2017 löytyy täältä.
 • Kalastajien aineeton kulttuuriperintö Selkämeren kansallispuistossa ja sen lähialueella hankekooste- Immaterial cultural heritage of fishermen in and around the Bothnian Sea National park, project cluster summary in English pdf file täällä -here.
 • Hankkeen tulosten julkistaminen Merikarvian Krookassa 24.5.2018 klo 16, pdf tiedosto täällä.
 • Merikarvian kesämatkailuoppaan esittely hankkeen tuloksista löytyy täällä.
 • Hankkeen lehdistötiedotteet löytyy täältä.
 • Hankkeen loppuraportti 31.5.2018 löytyy täältä.
 • Hankejuliste täällä.

 

Merikalastajan sanakirja -LEADER hanke.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston LEADER-ohjelman hanke. Toteutettiin 2015-2016. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat yhteensä 18405 euroa, josta EU:n, valtion ja kunnan tuki kattoi 69,4 %. Selkämeren Ystävien kumppanina hankkeessa toimi Merikarvia-seura ry.

 

RAUMANMEREN VÄKEÄ -LEADER hanke.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston LEADER-ohjelman hanke. Toteutetaan 2016-2018. Selkämeren Ystävien kumppanina hankkeessa toimii Pyhäjärvi-instituutti.

 • Tapahtumatiedotusta kannattaa seurata yhdistyksen Facebook-sivulla.
 • Kutsu vapaaehtoistyöhön Raumanmerelle / hankkeen ensimmäinen tiedote 4/2016 täällä.
 • Hankesuunnitelma löytyy täältä.
 • Hankkeen väliraportti ajalta 1.4.-31.12.2016 täällä.
 • Kuvia ja tietoa hankkeen tapahtumista 2016 täällä
 • Hankkeen väliraportti ajalta 1.1.-31.12.2017 täällä.
 • Hankkeen loppuraportti ja raportti ajalta 1.1.-30.6.2018 täällä.

LEADER logot

 

Seliskerin laiturien kunnostushanke 2015 

Toteuttajana yhteistyöryhmä Selkämeren kansallispuiston ystävät ry ja Metsähallituksen luontopalvelut, Tukijana meriteollisuuden TEN-projekti ja laiturien ankkuroinnin kunnostajana raumalainen Kaplaaki Oy.  Kunnostustöiden päärahoituksen lahjoitti meriteollisuuden TEN projekti, johon Porin Mäntyluodossa toimiva Technip Offshore Finland Oy valmistaa syvänmeren laitteistoja.

 

Muiden yhteisöjen hankkeet

Selkämeren ammattikalastajat ry:n "Kalastuksen perinteet ja nykypäivä - Selkämeren kansallispuisto merellisen kulttuurin välittäjänä" -hankkeen tavoitteena on kerätä materiaalia, joilla nykyaikaisten kalastajien ja paikallisyhteisöjen yhteys menneeseen pyritään palauttamaan. Kalastus on myös tärkeä osa rannikon maisemaa, ja hankkeen aikana käynnistetään eri toimijoiden välinen yhteistyö, jolla tallennetaan ja esitellään Selkämeren kansallispuiston kalastuskulttuuria luonnonarvojen rinnalla.  Hankkeen päätavoite on suomalaisen kalastuskulttuurin elämyksellinen esittely.Hanke toteutetaan 2014 - 2015. Katso lisää täältä.

Pyhäjärvi -instituutin vuosina 2008-2011 toteuttama EU:n Aluekehitysrahaston osarahoittama hanke "Muuttuva Selkämeri - Ilmastonmuutos Selkämeren alueella" . Loppuraportti löytyy täältä.

 

 

Kuntien ja kaupunkien hankkeet

 • Porin kaupungin EAKR-hankkeen "Kansalliset puistot" lyhyt esittely löytyy täältä. Hankkeen loppuraportti löytyy täältä.
 • Rauman kaupungin EAKR-hankkeen "Selkämeren kansallispuisto Rauma" tulosten esittely löytyy täältä.
 • Rauman kaupungin vetämä EU:n osarahoittama hanke "Selkämeren kansallispuisto - suunnitelmat laiksi" valmisteli kansallispuiston perustamislakia, joka sisälsi mm. tavoiterajauksen ja määritteli perustamistarkoituksen, valtion ja kuntien keskinäisen yhteistoiminnan pelisäännöt sekä kansallispuiston vyöhykemallinnuksen. Kuvaus hankkeen tuloksista löytyy Rauman kaupungin julkaisuna.  
 • Rauman kaupungin osahanke EAKR-rahoitteisen, Pyhäjärvi-instituutin vuosina 2008-2011 toteuttaman Muuttuva Selkämeri-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit Selkämeren ja sen valuma-alueen monimuotoiselle käytölle, elinkeinotoiminnalle ja ympäristölle. Ilmastonmuutoksen merkitystä tarkastellaan ympäristön tilan ja vesien käytön kannalta. Julkaisu: Hyvärinen, J. 2010. Selkämeren muuttuva kalasto ja kalastus. Pdf-julkaisu löytyy täältä.

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) hankkeet

BlueSata - Vesistöistä palveluliiketoimintaa 

 • Maaseudun kehittämishanke 1.9.2017 - 30.9.2019
 • Viestintä somessa https://www.facebook.com/BlueSataSAMK/
 • Blue Care osahankkeen loppuulkaisu: Iijolainen M. (toim.) 2019. Sininen Satakunta: hyvinvointia, elämyksiä ja elinvoimaa.  Satakunnan ammattikorkeakoulu. 84 s. Löytyy täältä.

 

 

©Selkämeren kansallispuiston ystävät ry | info@selkamerenystavat.fi