Hankkeet

Tälllä palstalla esittelemme Selkämeren kansallispuiston kehittämiseksi suunniteltavia, tekeillä olevia ja valmiita hankkeita. Niitä ovat tehneet mm. kunnat ja kaupungit, Metsähallituksen luontopalvelut, paikalliset yhdistykset jne. Omana ryhmänään ovat Selkämeren Ystävien omat hankkeet. Hankkeilla on suuri merkitys ulkopuolisen rahoituksen, kuten EU:n rahoitusavun saamisessa alueelle. Hankkeiden keskitetty esittely auttaa jatkossa Selkämeren kansallispuiston ystäviä näkemään, miten monipuolisesti ja tuloksekkaasti kansallispuiston kehittäminen kanavoi aluekehitystä. Toivomme, että sasimme eri tahoilta heidän hankesivujensa linkit näiden tietojen löytämisen helpottamiseksi.

Kuntien ja kaupunkien hankkeet

  • Porin kaupungin EAKR-hankkeen "Kansalliset puistot" lyhyt esittely löytyy täältä. Hankkeen loppuraportti löytyy täältä.
  • Rauman kaupungin EAKR-hankkeen "Selkämeren kansallispuisto Rauma" tulosten esittely löytyy täältä.
  • Rauman kaupungin vetämä EU:n osarahoittama hanke "Selkämeren kansallispuisto - suunnitelmat laiksi" valmisteli kansallispuiston perustamislakia, joka sisälsi mm. tavoiterajauksen ja määritteli perustamistarkoituksen, valtion ja kuntien keskinäisen yhteistoiminnan pelisäännöt sekä kansallispuiston vyöhykemallinnuksen. Kuvaus hankkeen tuloksista löytyy Rauman kaupungin julkaisuna.  
  • Rauman kaupungin osahanke EAKR-rahoitteisen, Pyhäjärvi-instituutin vuosina 2008-2011 toteuttaman Muuttuva Selkämeri-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit Selkämeren ja sen valuma-alueen monimuotoiselle käytölle, elinkeinotoiminnalle ja ympäristölle. Ilmastonmuutoksen merkitystä tarkastellaan ympäristön tilan ja vesien käytön kannalta. Julkaisu: Hyvärinen, J. 2010. Selkämeren muuttuva kalasto ja kalastus. Pdf-julkaisu löytyy täältä.

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) hankkeet

BlueSata - Vesistöistä palveluliiketoimintaa 

  • Maaseudun kehittämishanke 1.9.2017 - 30.9.2019
  • Viestintä somessa https://www.facebook.com/BlueSataSAMK/
  • Blue Care osahankkeen loppuulkaisu: Iijolainen M. (toim.) 2019. Sininen Satakunta: hyvinvointia, elämyksiä ja elinvoimaa.  Satakunnan ammattikorkeakoulu. 84 s. Löytyy täältä.

 

 

©Selkämeren kansallispuiston ystävät ry | info@selkamerenystavat.fi