Selkämeren kansallispuiston ystävät ry rakentaa kumppanuutta Selkämeren luonnosta ja kulttuurista kiinnostuneiden yhteisöjen ja tavallisten  kansalaisten välille. Yhdistyksellä on hyvät suhteet kansallispuistoa hoitavaan Metsähallitukseen. Ystävien joukkoon kannattaa liittyä. Saat ensikäden tietoa kansallispuiston kehityksestä. Samalla pääset vaikuttamaan Selkämeren tulevaisuuteen.

 

Tapahtumat

PaivarantaIhqu

Selkämeripankki

LokkiOnKivella

Verkosto

yhdistys

Hankkeet

TyrniSeventiesPiina

Yhdistys

Huldaaaa4

Kansallispuisto

KansallispuistoLogo3

Metsähallituksen suunnitelmat Selkämeren kansallispuiston kehittämiseksi

  • Selkämeren kansallispuiston Hoito- ja käyttösuunnitelma - Metsähallituksen esitys vahvistettavaksi Ympäristöministeriölle elokuu 2015- Pdf-teksti löytyy täältä.
  • Selkämeren kansallispuiston HKS-kartta; aluerajaukset. Pdf-tiedosto täällä.
  • Selkämeren kansallispuiston HKS-kartta, vyöhyke-esitykset. Pdf-tiedosto täällä.
  • Selkämeren kansallispuiston HKS-kartta; esitetyt rajoitusalueet. Pdf-tiedosto täällä.

Kuntien ja kaupunkien suunnitelmat

Satakuntaliitto

  • Kestävän matkailun kehittäminen Satakunnan rannikkoalueella – maankäytön suunnittelun näkökulma. SustainBaltic (CB354) EU/INTERREG ohjelman hankkeessa 2018 valmistettu raportti löytyy täältä.  Se on laajapohjainen suunnitelma meri- ja rannikkomatkailun kehittämiseksi Selkämeren rannikkoalueella. Suunnitelman tavoitteena on tarkastella maankäytön suunnittelun mahdollisuuksia matkailun perusedellytysten parantamiseksi sekä tehostaa alueellista yhteistyötä matkailuun liittyen. Rannikkoaluesuunnitelma toteuttaa Satakunnan maakuntaohjelman tavoitteita matkailun ja virkistyskäytön edistämiseksi. Suunnitelma tarjoaa perustan kokonaismaakuntakaavan päivittämiselle sekä merialuesuunnittelulle Satakunnan rannikkoalueella.

Selkämeren paikallisyhteisöjen suunnitelmat

  • Selkämeren kansallispuiston ystävät ry. 2015. Rauman kaupungin Nurmesluodon retkeilypalvelujen arviointi. PDF muistio täällä.

 

©Selkämeren kansallispuiston ystävät ry | info@selkamerenystavat.fi