Selkämeripankki

Selkämeren kansallispuistosta on tehty monipuolisesti tutkimuksia, selvityksiä ja suunnitelmia. Tietojen etsijän ongelmana on aineistojen ja tulosten hajauttaminen monien toimijoiden tietokantoihin, joista on vaikea löytää Selkämeren ystävien kaipaamia tietoja. Osa raporteista on vain paperimuodossa, vaikka niiden sisältö on edelleen kiinnostavaa ja ajantasaista. Tällä palstalla pyrimme antamaan Selkämeren kansallispuiston ystäville mahdollisuuden käyttää eri toimijoiden aineistoja yhden luukun periaatteella joko linkkeinä alkuperäisiin aineistoihin tai sähköisinä versioina alkuperäisistä dokumenteista. Selkämeripankin palvelusta kiinnostuneet tutkijat ja suunnittelijat voivat tarjota töitään julkaistavaksi tai linkattavaksi tällä palstalla yhteystietolomakkeella.

Metsähallituksen suunnitelmat Selkämeren kansallispuiston kehittämiseksi

  • Selkämeren kansallispuiston Hoito- ja käyttösuunnitelma - Metsähallituksen esitys vahvistettavaksi Ympäristöministeriölle elokuu 2015- Pdf-teksti löytyy täältä.
  • Selkämeren kansallispuiston HKS-kartta; aluerajaukset. Pdf-tiedosto täällä.
  • Selkämeren kansallispuiston HKS-kartta, vyöhyke-esitykset. Pdf-tiedosto täällä.
  • Selkämeren kansallispuiston HKS-kartta; esitetyt rajoitusalueet. Pdf-tiedosto täällä.

Kuntien ja kaupunkien suunnitelmat

Satakuntaliitto

  • Kestävän matkailun kehittäminen Satakunnan rannikkoalueella – maankäytön suunnittelun näkökulma. SustainBaltic (CB354) EU/INTERREG ohjelman hankkeessa 2018 valmistettu raportti löytyy täältä.  Se on laajapohjainen suunnitelma meri- ja rannikkomatkailun kehittämiseksi Selkämeren rannikkoalueella. Suunnitelman tavoitteena on tarkastella maankäytön suunnittelun mahdollisuuksia matkailun perusedellytysten parantamiseksi sekä tehostaa alueellista yhteistyötä matkailuun liittyen. Rannikkoaluesuunnitelma toteuttaa Satakunnan maakuntaohjelman tavoitteita matkailun ja virkistyskäytön edistämiseksi. Suunnitelma tarjoaa perustan kokonaismaakuntakaavan päivittämiselle sekä merialuesuunnittelulle Satakunnan rannikkoalueella.

Selkämeren paikallisyhteisöjen suunnitelmat

  • Selkämeren kansallispuiston ystävät ry. 2015. Rauman kaupungin Nurmesluodon retkeilypalvelujen arviointi. PDF muistio täällä.

 

©Selkämeren kansallispuiston ystävät ry | info@selkamerenystavat.fi