Selkämeripankki

Selkämeren kansallispuistosta on tehty monipuolisesti tutkimuksia, selvityksiä ja suunnitelmia. Tietojen etsijän ongelmana on aineistojen ja tulosten hajauttaminen monien toimijoiden tietokantoihin, joista on vaikea löytää Selkämeren ystävien kaipaamia tietoja. Osa raporteista on vain paperimuodossa, vaikka niiden sisältö on edelleen kiinnostavaa ja ajantasaista. Tällä palstalla pyrimme antamaan Selkämeren kansallispuiston ystäville mahdollisuuden käyttää eri toimijoiden aineistoja yhden luukun periaatteella joko linkkeinä alkuperäisiin aineistoihin tai sähköisinä versioina alkuperäisistä dokumenteista. Selkämeripankin palvelusta kiinnostuneet tutkijat ja suunnittelijat voivat tarjota töitään julkaistavaksi tai linkattavaksi tällä palstalla yhteystietolomakkeella.

Tutkimusraportteja Selkämeren monimuotoisesta luonnosta

 • Pajari, T . 2012. Rauman eteläisen saariston pesimälinnusto. Tiivistelmä vuoden 2012 saaristolintulaskennan tuloksista. Pdf-julkaisu täällä.
 • Arponen, H. 2019. Viasvedenlahden vedenalainen luonto. Inventointiraportti 2.5.2019. Metsähallitus, Luontopalvelut. Pdf-julkaisu täällä.
 • Hakala, A. (toim.). 2011. Muuttuva Selkämeri, Ilmastonmuutos Selkämereen alueella. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B 19.  Pdf-julkaisu täällä
 • Rajasilta, M., Hyvärinen, J. Hakala, A.  & Kirkkala, T. (toim.). 2011. Muuttuvan Selkämeren muuttuva kalasto.  Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B 20.  Pdf-julkaisu täällä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoiman Satavesi -kehittämisohjelman Selkämeri-ryhmän suunnitteluun on sisältynyt merkittävä Selkämeren tutkimustiedon keruu ja raportointi. Julkaistuja tutkimusraportteja ovat mm. seuraavat:

 • Veneranta, L. 2013. Riittääkö Selkämerellä kalaa myös lähivuosina ja miten kalasto muuttuu. RKTL. Pdf-julkaisu täällä
 • Rinne, J. ja Saarni, K. 2013. Ajankohtaista VELHO-hankkeessa ja SATAVESI-ohjelmassa. ELY. Pdf -julkaisu täällä.
 • Raitaniemi, J. 2014. Silakkakannan tila. RKTL. Pdf-julkaisu täällä.
 • Salmi, J.A., Auvinen, H., Raitaniemi, J., Lilja, J. ja Maikola, R. 2013. Merimetson ravinto ja kalakantavaikutukset Saaristo- ja Selkämerellä. RKTL. Pdf -julkaisu täällä.
 • Nääppä, R. 2013. Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013. Metsähallitus luontopalvelut. Pdf -julkaisu täällä.
 • Suominen, T. 2011. Vedenalaisen luonnon inventointisuunnitelma Selkämerellä. Varsinais-Suomen ELY-keskus. VELMU -yhteistyö Selkämerellä -hanke. Pdf -raportti hankkeen merenpohjakasvilisuuden inventoinnin suunnitelmasta täällä.

Selkämeren kunniakasta kulttuurihistoriaa

 • Grönvall, R. 1928. Muistelmia itämaisen sodan tapahtumista Porissa. Satakunta-kotiseutututkimuksia II. Satakuntalainen osakunta. Tyrvään kirjapaino Oy, Vammala 1928. Pdf-julkaisu täällä.
 • Lovén, L. (toim.), Leppänen, I. ja Saarinen, A. 2015. Makholman kalastajan sanakirja. 87 s. Pdf-julkaisu täällä
 • Lovén, L. 2015. Raportti Selkämeren kansallispuiston Räyhän saarten kalastajista. 9 s. Pdf-julkaisu täällä.
 • Lovén, L. (toim.). 2015. Makholman kalastajien haastattelut. Räyhän kalastajien raportin liitteet 1-3. Pdf-julkaisu täällä.
 • Lovén, L. , Eerala. J. & Keskilohko A. ja T. 2015. Makholman kalastajan Rantapuari. 21 s. Pdf-julkaisu täällä
 • Lovén, L, Eerala, J, ja Saarinen, A. 2016. Säpin ja Viasvedenlahden paikannimikartta. Googlemaps-sovelluksena täällä.

Itämeren tila

 • Furman, E., Pihlajamäki, M., Välipakka, P. & Myrberg, K. (toim.). 2014.  Itämeri- Ympäristö ja ekologia -opetuspaketti. Pdf-julkaisu täällä
 • Korpinen, S., Laamanen, M., Suomela, J., Paavilainen, P., Lahtinen, T. ja Ekebom, J. (toim.). 2018. Suomen meriympäristön tila 2018. SYKE:n julkaisuja 4. 252 s. Pdf-julkaisu täällä.

 

©Selkämeren kansallispuiston ystävät ry | info@selkamerenystavat.fi