Selkämeripankki

Selkämeren kansallispuistosta on tehty monipuolisesti tutkimuksia, selvityksiä ja suunnitelmia. Tietojen etsijän ongelmana on aineistojen ja tulosten hajauttaminen monien toimijoiden tietokantoihin, joista on vaikea löytää Selkämeren ystävien kaipaamia tietoja. Osa raporteista on vain paperimuodossa, vaikka niiden sisältö on edelleen kiinnostavaa ja ajantasaista. Tällä palstalla pyrimme antamaan Selkämeren kansallispuiston ystäville mahdollisuuden käyttää eri toimijoiden aineistoja yhden luukun periaatteella joko linkkeinä alkuperäisiin aineistoihin tai sähköisinä versioina alkuperäisistä dokumenteista. Selkämeripankin palvelusta kiinnostuneet tutkijat ja suunnittelijat voivat tarjota töitään julkaistavaksi tai linkattavaksi tällä palstalla yhteystietolomakkeella.

Tällä sivulla julkaistaan linkit sähköisiin opinnäytetöihin, jotka liittyvät Selkämeren kansallispuistoon. Opinnäytetöitä voi tarjota julkaistaviksi tai linkitystä varten viesti-ikkunan kautta.

 

Leppänen Irma. 1950. Porin mlk:n Makholman kylän kalastus ja siihen liittyvä sanasto. Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos. Laudatur-tutkielma. PDF-tiedostona täällä

Saarinen Asta. 1976. MAKHOLMA-SÄPPI; maailman navan paikannimiopas. Turin yliopisto, suomen kielen laitos. Cum laude- opinnot, nimestystyö. PDF-tiedostona täällä.

Lehto Reeta. 2016. Suoja luodolla - Löytöretki Selkämeren muuttuviin kasvoihin. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunnan diplomityö. Löytyy pdf-tiedostona täältä:http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201606012079.pdf 

Valli Marjo. 2015. Eletty, koettu ja muisteltu Selkämeri. Selkämeren alueen muisteluiden ja kerronnan tutkimus. Löytyy PDF -tiedostona täältä: www.doria.fi/handle/10024/116045

 

©Selkämeren kansallispuiston ystävät ry | info@selkamerenystavat.fi